Szkody osobowe

Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała, pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Wspieramy Poszkodowanych, którzy doznali szkody osobowej, udzielając im pomocy w sytuacji uszczerbku na zdrowiu (wynikającego z uszkodzenia ciała), rozstroju zdrowia, a nawet utraty bliskiej osoby. Pomagamy uzyskać odszkodowanie w wysokości adekwatnej do rozmiaru poniesionej krzywdy utraconymi korzyściami w wyniku takich zdarzeń jak wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, wypadek w gospodarstwie rolnym, poślizgnięcie.

Ponadto oferujemy również pomoc osobom, które w wyniku zdarzenia straciły bliskich. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania w przypadku zdarzeń gdzie wypłacone świadczenie nie było adekwatne oraz w sprawach w których osoby poszkodowane nie ubiegały się o przysługujące im świadczenia w sytuacji utraty bliskiej osoby czy szkody osobowej z ciężkimi obrażeniami poniesionej w wyniku wypadku komunikacyjnego nawet do 20 lat wstecz.

Zachęcamy do zgłaszania się osób będących pasażerami, pieszymi, a także kierowcami – ponieważ każdy uczestnik ruchu drogowego, który nie był sprawcą wypadku, może ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody.

W imieniu osoby Poszkodowanej uzyskujemy prawnie należące jej się zadośćuczynienie. Udzielamy informacji, jak należy dokumentować poniesioną szkodę oraz jakie kroki należy podjąć po zdarzeniu. W zakresie, który nie wymaga obecności poszkodowanego po uzyskaniu jego zgody, występujemy w roli jego pełnomocnika i realizujemy formalności w jego imieniu.


Szkody osobowe dotyczą

obrażeń ciała, urazów, cierpień psychicznych powstałych na skutek różnych zdarzeń.

 

W wyniku zdarzeń pomożemy uzyskać następujące świadczenia:

Zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie cierpień.
W przypadku zgonu Poszkodowanego – odszkodowanie przysługuje osobom najbliższym z tytułu krzywdy w postaci jego straty, zaś w przypadku odniesienia ran przez Poszkodowanego, dochodzimy roszczenia z tytułu krzywdy.

Zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – w tym m.in.: zakupu leków, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów, związanych z dowozem Poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,

Zwrot utraconych zarobków – z tytułu utraty zdolności do pracy na zlecenie, umowy o pracę,

Rentę dotyczącą kosztów opieki osobistej – w przypadku konieczności leczenia zwłaszcza ciężkich obrażeń, gdy zachodzi konieczność opieki osób trzecich,

Rentę uzupełniającą – wyrównującą zarobki do stanu przed wypadkiem, zwiększonych potrzeb, gdy Poszkodowany nie może wrócić do pracy, wymaga stałego leczenia i rehabilitacji,

Rentę z tytułu zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba, poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej), zmniejszenia widoków na przyszłość lub gdy potrzeby Poszkodowanego uległy zwiększeniu po wypadku,

Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po stracie osoby bliskiej w wypadku.

Nie pobieramy prowizji od uzyskanej dla klienta refundacji kosztów leczenia.

© 2023 Asap Szczecin. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin